We leven momenteel in een digitale wereld. Van jong tot oud maakt iedereen gebruik van het internet. Daarom wordt IT security zo belangrijk voor bedrijven. 

Waarom is IT security en Email security belangrijk?

Doordat we tegenwoordig alles online doen, slaan we veel belangrijke privé informatie ook online op. Hierbij kan je denken aan vertrouwelijke informatie van je bedrijf zoals contracten die je hebt ondertekend. Derhalve is IT security tegenwoordig onmisbaar. Wanneer je geen gebruik maakt van IT security, loop je een risico op verschillende soorten virussen. 

Email security is onmisbaar, omdat iedereen tegenwoordig dit als communicatiemiddel gebruikt. Men is zich vaak niet op de hoogte van de gevaren die email met zich mee kan brengen. We krijgen bijvoorbeeld allemaal vaak genoeg phishing mails. Wanneer je niet op de hoogte wordt gesteld van de gevaren, kan je hier zomaar in trappen. 

Wat houdt IT security en Email security in?

Door middel van IT security worden verschillende bedrijfsmiddelen optimaal beveiligd. Dit zijn onder andere middelen zoals computers, netwerken en data. Door de IT security ben je goed beschermd tegen digitale bedreigingen. Tegenwoordig zien we vaak digitale aanvallen plaatsvinden op websites van bedrijven. Dit brengt natuurlijk alleen maar negatieve gevolgen met zich mee indien je geen gebruik maakt van IT security. Al de tijd, energie en geld die jij hebt besteed aan je bedrijf, kan zomaar uit je handen worden genomen. Zonder IT security door het leven gaan is daadwerkelijk een risico die je neemt. Een digitale aanval lijkt namelijk verder weg dan dat het echt is. Voor je het weet kan je er mee te maken hebben. Voorkom daarom complicaties als deze met behulp van IT security. 

Email security kan op verschillende manieren de veiligheid rondom Email waarborgen. Er kan bijvoorbeeld een security scan gedaan worden. Hieruit kan naar voren komen of de beveiligingsmechanismen van Email van medewerkers veilig zijn ingesteld of niet. Phishing mails zijn ook een vorm van email security. Hierbij worden er neppe phishing mails verstuurt naar alle medewerkers van een bedrijf. Wanneer een medewerker hier toch op klikt, wordt deze doorverwezen naar een pagina waarbij de gevaren rondom email worden vermeld. Het bedrijf kan hierdoor inzien wie deze nepmail allemaal heeft ontvangen, wie het heeft geopend, wie er op de link hebben geklikt en wie er data hebben verstuurd. Zo weet het bedrijf precies in hoeverre de medewerkers op de hoogte zijn van de gevaren die Email met zich meebrengt.